Dio je programa društvenog poduzetništva Depaul Hrvatske koji obuhvaća aktivnost pružanja usluga građanstvu, organizacijama, institucijama – od strane naših korisnika. Davanje, darivanje je pritom uzajamno. Ruke naših korisnika daju se: rade, pomažu, stvaraju. Ruke onih koji uslugu potražuju također se daju: pomažu time što od naših korisnika pomoć traže i prihvaćaju.

ŠTO OBUHVAĆA PROGRAM?

Depaul Hrvatska usmjerena je na pomaganje beskućnicima, i osobama u riziku beskućništva. Naš je moto: “Beskućnika zbrinuti”.

Važni koraci u ostvarivanju ove vizije odnose se na djelotvornu aktivaciju beskućnika i osoba u riziku beskućništva i u društvenom poduzetništvu, utemeljenom na održivom razvoju i principu samoodrživosti.

S ciljem preveniranja dugotrajnog beskućništva, putem ovog programa, nudimo kreativna i inovativna rješenja koja potiču pozitivne društvene promjene.

Program društvenog poduzetništva Depaul Hrvatske odvija se na više područja. Prvo je pružanje usluga – radna aktivacija i zapošljavanje nazvan “Ruke koje se daju”.

Radna aktivacija u programu društvenog poduzetništva odnosi se na ponudu usluga koje naši korisnici pružaju lokalnoj zajednici, a time postupno stvaraju temelj kvalitetnog povratka u svijet rada i resocijalizacije.

Ovaj program odvija se komplementarno s ostalim programima Depaul Hrvatske a to su: dnevni centar za beskućnike “Kuća utočišta”, vanjski rad, terapijski program “Ozdravljeni za slobodu” i projekt “Be-vrt

Program društvenog poduzetništva Depaul Hrvatske u skladu je s poslanjem svetoga Vinka Paulskog, koji kaže da se Boga ljubi “u znoju lica i radom ruku” da bismo, poput njega, bili “ljudi potrošeni za druge”. Raditi, istrošiti se čineći dobro vizija je Depaul Hrvatske – u darivanju onima koji su na rubu društva.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi uključivanja korisnika usluga Depaul Hrvatske u društveno poduzeništvo su:

 • stvoriti financijsku bazu za rješavanje stambenog pitanja i pronalazak trajnijeg zaposlenja
 • preveniranje dugotrajnog beskućništva ranom intervencijom
 • prilagođenim pristupom i podrškom omogućiti osobama na rubu društva radnu aktivaciju i resocijalizaciju

NAČIN SUDJELOVANJA

Ukoliko imate potrebu za određenim uslugama koje nudimo nazovite nas, pošaljite nam upit putem e-pošte ili nas posjetite u dnevnom centru Kuća utočišta.

Usluga se dogovara sa zaposlenicima Depaul Hrvatske, koji su ujedno i mentori-pratitelji osobe koja izvršava uslugu.

Usluga se plaća po satu ili po obavljenoj usluzi: transakcijski – na račun Udruge ili gotovinom – osobno mentoru-pratitelju. Za sve usluge ispostavljamo račun. Uplaćenim iznosom financiraju se plaće naših korisnika – osoba koje sudjeluju u programu.

Važno je napomenuti: prilikom izvršavanja usluga koristi se alat, odnosno oprema Depaul Hrvatske. Ali, za kupnju i obnovu naših alata dobro su došle donacije, uplate na račun Udruge, neovisno o pruženim uslugama.

VRSTE USLUGA

 • Košnja travnjaka (ručnom kosilicom, električnom ili motornom)
 • Trimanje zelenih površina (košnja korova, nepristupačnih zelenih površina, drača…) motornim ili električnim trimerom
 • Rezidba živice uz minimalnu intervenciju
 • Zalijevanje vrta
 • Okopavanje zemljišnih površina
 • Složenije hortikulturne aktivnosti
 • Poslovi čišćenja okućnice (odstranjivanje smeća i sl.)
 • Čišćenje vanjskih prostora visokotlačnim čistačem
 • Cijepanje drva
 • Odlazak u trgovinu i dostava namirnica
 • Održavanje grobnog mjesta
 • Ispomoć kod selidbe
 • Transport novog namještaja po katovima
 • Soboslikarski radovi
 • I ostalo – dogovorno – prema Vašoj potrebi i našim mogućnostima.

KONTAKTIRAJTE NAS 

Dnevni centar za beskućnike “Kuća utočišta”: Ulica obitelji Duiz poslije br. 8, Rijeka
tel.: 051 672 933
e-pošta: depaulhrvatska@gmail.com
Katarina Radić Grbac
Ivana Šain

Doniraj
Tweet
Share
Share