Projekt BE-VRT je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Fondovi Logo

OPIS PROJEKTA

Europa 2020. govori o potrebama provedbe programa promicanja socijalnih inovacija za najranjivije, prvenstveno stvaranjem inovativnih mogućnosti edukacije, osposobljavanja i zapošljavanja za marginalizirane skupine društva. Ukoliko društvo želi težiti uključivanju svakog pojedinca, a lokalna zajednica svakog člana svoje zajednice, onda je resocijalizacija socijalno izoliranih skupina jedan od temeljnih zadataka istog društva, iste zajednice. Strategija za suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj 2014. – 2020. pojasnila je kako Hrvatska cilja riješiti ova pitanja i kako će se boriti protiv siromaštva, isključenosti i beskućništva. U strategiji je prepoznato da Hrvatska značajno zaostaje za drugim europskim zemljama na područjima kao što su zapošljavanje, visoko obrazovanje i borba protiv siromaštva. Strategije ljudskih potencijala Primorsko-goranske i Karlovačke županije govore o načinima smanjena nezaposlenosti. Pri tom navode važnost projekata usmjerenih na ponovno uključivanje u tržište rada putem cjeloživotnog obrazovanja i radionica, kao i pružanje adekvatne edukacije koja dugotrajno nezaposlene osobe može vratiti na tržište rada. Kroz svoju strategiju država ima za cilj spriječiti, ublažiti i ukloniti socijalnu ugroženost.

 

PROVODITELJ PROJEKTA

Udruga Depaul Hrvatska

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

U skladu s postojećim problemima i naputcima dokumenata osmišljen je projekt kojemu je cilj povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina te jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba kroz verificirane programe osposobljavanja za voćara, povrćara, pčelara i proizvođača aromatičnog bilja. Trajanje svakog pojedinog programa osposobljavanja je 30 dana, pri ćemu će se u ovoj segment projekta uključiti 10 korisnika. Nadalje, ovaj projekt za cilj ima i osnaživanje mekih i transverzalnih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina razvojem i provedbom programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina uz jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenima u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem.

 

SUDIONICI

U provedbu projekta uključeno je 30 nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe. Također, uključeno je 10 korisnika zajamčene minimalne naknade koji će uz mentorstvo moći sudjelovati u programu osposobljavanja, te će sudjelovati u programu razvoja mekih i transverzalnih vještina. U projekt će biti uključena i tri stručnjaka koja će sudjelovati u edukaciji za provedbu programa razvoja mekih i transverzalnih vještina, te u provedbi programa razvoja mekih i transverzalnih vještina.

 

STRUČNA ZNANJA

U sklopu projekta provesti će se edukacije koje su izuzetno tražene na tržištu rada, a ujedno su i jednostavne za usvajanje. Nakon završetka projekta 6 korisnika je osposobljeno za samostalno obavljanje djelatnosti voćara, povrćara, pčelara i proizvođača aromatičnog bilja. Uključivanjem korisnika u te programe omogućilo se stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje ovih djelatnosti. Usredotočenost na učenje omogućilo je korisnicima da razvijaju širok raspon stručnih, profesionalnih i osobnih vještina. To dovodi do većeg broja mogućnosti na tržištu rada, poboljšanju neovisne životne sposobnosti i boljih strategija za suočavanje s izazovnim životnim događajima. Stjecanjem takvih vještina sudionici projekta će nakon završetka samostalno obavljati poslove iz određenih poljoprivrednih djelatnosti, te se time povećala mogućnost za zapošljavanje ili samozapošljavanje kao i umanjio rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.

 

MEKE I TRANSVERZALNE VJEŠTINE

Tijekom uvodne faze provedbe projekta izradit će se program za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina. Razvijeni program omogućiti će kontinuirani nastavak provođenje takvog oblika programa i nakon završetka projekta od strane zaposlenika udruge, sukladno potrebama korisnika.

 

KAPACITETI STRUČNJAKA

U uvodnoj fazi projekta kroz održavanje dvije edukacije o problematici nezaposlenosti i socijalne isključenosti, te socijalnom poduzetništvu osnažit će se znanja stručnjaka te će oni stečena znanja nakon završetka projekta koristiti u radu s ovim skupinama društva.

 

PLASTENIK

U provedbi programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina uključiti će se 30 nezaposlenih osoba, pri čemu će plastenik služiti kao mjesto ostvarivanja programa učenja zalaganjem u zajednici i prijenosa znanja.

 

PARTNERI UKLJUČENI U PROJEKT SU

Centar za socijalnu skrb Rijeka

Udruga Milosrđe – Centar za beskućnike Karlovac

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

888.854,35 HRK

 

IZNOS SUFINANCIRANIH SREDSTAVA OD STRANE EU

888.854,35 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

ožujak 2020. – ožujak 2022.

 

KONTAKT OSOBA

Katarina Radić Grbac, +385 51 672 933

 

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Depaul Hrvatska

Doniraj