Kuća utočišta dnevni je centar za beskućnike i ostale marginalizirane osobe, koji pruža cjelovitu pomoć osobama u potrebi, osobito beskućnicima. Smještena je u Rijeci a na dnevnoj bazi usluge centra koristi više od 70 osoba koje su na samoj margini društva. Kuća utočišta djeluje od 2007. godine. Od početka 2017. godine započela je dobivati drugačiji, prepoznatljiv identitet ostvaren suradnjom između riječkih sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog i međunarodne karitativne organizacije Depaul International iz koje je nastala Depaul Hrvatska.

Doniraj
Tweet
Share
Share