Projekt S NAMA NISI SAM je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Fondovi Logo

OPIS PROJEKTA

U Republici Hrvatskoj osobito ranjivu podskupinu marginaliziranih osoba čine beskućnici, a na poseban način apsolutni beskućnici (kojih je prema podatcima Hrvatske mreže za beskućnike u Hrvatskoj oko 2.000) koji zbog izuzetno nepovoljnog financijskog stanja žive u neadekvatnom stanovanju i bez osiguranih standarda zdravlja i sigurnosti (što spada u proširenu definiciju beskućništva, a u Hrvatskoj ih je oko 10.000). Osim samog problema beskućništva, kao krajnjeg produkta života u teškim okolnostima, značajan problem predstavlja i sve veći broj osoba koje žive u riziku od siromaštva, a time i znatnim dijelom i beskućništva. U toj skupini velik udio zauzimaju starije osobe, a problem je u nedovoljnom kapacitetu za smještaj starijih osoba, osobito niskih primanja. Okolnosti života koje predstavljaju faktore rizika za pojavu beskućništva su uz starija životnu dob i niska primanja i dugotrajna nezaposlenost, nizak stupanj obrazovanja, ovisnosti, narušeno tjelesno i mentalno zdravlje, slaba socijalna mreža, izdržavanje zatvorske kazne i sl. Rastući broj beskućnika i osoba u riziku od dugotrajnog siromaštva, koje u velikoj mjeri čine osobe starije životne dobi, potaknuo je Depaul Hrvatsku na poduzimanje konkretnih aktivnosti na području grada Rijeke. Značajno usmjerenje je organizacija cjelodnevnog boravka kao i razvoj usluge pomoći u kući. Cilj ovih aktivnosti je pružiti beskućnicima, a također i osobama starije životne dobi u riziku beskućništva odgovarajuću pomoć i podršku te uz to i ulaganje u kapacitete stručnjaka koji djeluju s ciljnom skupinom.

 

PROVODITELJ PROJEKTA

Udruga Depaul Hrvatska

 

CILJ PROJEKTA

Projekt ima za cilj unaprjeđenje usluge boravka, koja uključuje sljedeće aktivnosti: specijalizirano savjetovalište – psihosocijalnu pomoć, grupnu psihoterapiju i socioterapiju. U prostoru cjelodnevnog boravka korisnici će moći sudjelovati u ponuđenim sadržajima i resocijalizirati se različitim aktivnostima koje uključuju i hortikulturnu terapiju. Korisnici će dobiti pomoć kod uređivanja socijalnog statusa zbog čega će se u projektne aktivnosti uključiti i socijalni radnik koji će biti na raspolaganju korisnicima u dnevnom centru i na terenu. Osobito usmjerenje u projektu je sustavan rad s osobama starije životne dobi koje su ujedno korisnici usluga dnevnog centra, a žive u zahtjevnim egzistencijalnim uvjetima te ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne potrebe i u riziku su beskućništva. Ključna projektna aktivnost vezana za ovu skupinu je (uz specijalizirane aktivnosti organizirane u dnevnom centru) pomoć u kući koja uključuje pripravu i dostavu obroka, osiguravanje osnovnih potreba osobne higijene i higijene životnog prostora. Za potrebe navedenog, osposobit će se jednu osobu za obavljanje poslova njegovatelja i poslova dostave obroka. Za rad ne terenu predviđen je mobilni tim: vozač, njegovatelj, psihijatar, psiholog, socijalni radnik, medicinska sestra. Članovi tima će također sudjelovati i u aktivnostima planiranim u dnevnom centru.

 

STRUČNA ZNANJA

Projekt predviđa edukacije za stručnjake koji su u izravnom radu s korisnicima – beskućnicima i osobama starije životne dobi u riziku beskućništva.

 

PARTNERI U PROJEKTU

Grad Rijeka i Dom za starije osobe Volosko

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

973.399,48 HRK

 

IZNOS SUFINANCIRANIH SREDSTAVA OD STRANE EU

973.399,48 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Prosinac 2021. – prosinac 2023.

 

KONTAKT OSOBA

Larisa Mandić, +385 51 672 933

 

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Depaul Hrvatska

ČLANCI

Radionica na temu “Stručna potpora u obavljanju poslova i zapošljavanju kojom se potiče radna aktivacija i socijalno uključivanje beskućnika”

Predstavljeni rezultati projekta „S nama nisi sam“

Održana radionica o beskućnicima

Terapija hortikulturom

Francuske volonterke u Depaulu

Nabavljeno vozilo Dacia Jogger

STAROST I SIROMAŠTVO

BESKUĆNIŠTVO I STIGMA

Radionica u Domu za starije i nemoćne Volosko

PREDSTAVNICI GRADA PULE POSJETILI DEPAUL HRVATSKU

S NAMA NISI SAM

Doniraj