Dana 20. prosinca 2021. potpisan je Ugovor za projekt “S nama nisi sam – program dnevnog centra za beskućnike i osobe starije životne dobi u riziku beskućništva”, financiran sredstvima Europske unije, Europski socijalni fond, projektni poziv Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvanins􏰀tucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb (UP.02.2.2.15.0083) s partnerima Gradom Rijeka i Domom za starije osobe Volosko. Projekt, koji je u potpunosti financiran sredstvima EU u iznosu 973.399,48 HRK, predviđa unaprjeđenje usluge dnevnog boravka, koja uključuje dodatne aktivnosti: specijalizirano savjetovalište – psihosocijalnu pomoć, grupnu i individualnu psihoterapiju i socioterapiju (s naglaskom na osobe starije životne dobi).

U prostoru dnevnog centra Kuća utočišta otvorena je mogućnost sudjelovanja u ponuđenim sadržajima i resocijalizacija različitim aktivnostima koje uključuju i hortikulturnu terapiju. Korisnici dobivaju pomoć kod uređivanja socijalnog statusa te je stoga u projektnim aktivnostima i socijalni radnik koji je na raspolaganju korisnicima u dnevnom centru i na terenu. Osobito usmjerenje u projektu je sustavan rad s osobama starije životne dobi koje su ujedno korisnici usluga dnevnog centra, a žive u zahtjevnim egzistencijalnim uvjetima te ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne potrebe i u riziku su beskućništva.

Ključna projektna aktivnost vezana za ovu skupinu je (uz specijalizirane aktivnosti organizirane u dnevnom centru) pomoć u kući koja uključuje pripravu i dostavu obroka, osiguravanje osnovnih potreba osobne higijene i higijene životnog prostora. Za potrebe navedenog jedan je djelatnik osposobljen za obavljanje poslova njegovatelja i dostave obroka. Za rad ne terenu predviđen je mobilni tim: vozač, njegovatelj, psihijatar, psiholog, socijalni radnik, medicinska sestra. Članovi tima će također sudjelovati i u aktivnostima planiranim u dnevnom centru.
Kako bi se ojačali kapaciteti stručnjaka za rad s beskućnicima planirane su edukacije za stručnjake koji su u izravnom radu s korisnicima – beskućnicima i osobama starije životne dobi u riziku beskućništva.

Doniraj
Tweet
Share
Share