Od 25. do 26. veljače održan je zadnji ciklus Edukator ID edukacija (provoditelj: Edukator kreator – Zagreb), koje su dio projekta pod nazivom “Be-vrt” (financiran sredstvima Europske unije – ESF). Sudjelovali su korisnici naših programa, i na završetku dobili i certifikat – diplomu, potvrdu o postignuću. U programu ID Edukatora sudjelovalo je osam korisnika naših usluga. Edukacijom su dobili mogućnost razvoja profesionalnih i mekih vještina potrebnih za bolju komunikaciju s radnom okolinom, uspješniju društvenu integraciju i kvalitetniji plasman na tržištu rada. Kako su sami polaznici izjavili, edukacija je doprinijela buđenju motivacije za iskorake u smjeru ponovnog pronalaženja, uočavanja svojih svojih sposobnosti, talenata i vrijednosti. Sve to vodi kvalitetnijem uključivanju u zajednicu, kako je vidljivo već i u djelatnom uključivanju u djelovanje dnevnog centra Kuća utočišta.

Doniraj
Tweet
Share
Share