Od kolovoza 2022. do konca srpnja 2023. godine Depaul Hrvatska, kao nositelj, provodila je projekt “Vinkova kuća” – program podrške siromašnim i socijalno isključenim skupinama društva, financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebnijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV”. Omogućenim bespovratnim sredstvima (463.498,51 kn / 61.516,82 eur) pružene su temeljne higijenske usluge, distribucijom proizvoda i savjetovanjem, za 200 siromašnih i socijalno isključenih osoba, korisnika usluga Depaul Hrvatske.

Siromaštvo je termin koji se najčešće koristi za nedostatak osnovnih uvjeta za život te se veže uz nemogućnost brige o higijeni prostora i osobnoj higijeni. Ova deprivacija osobito pogađa ciljane skupine kao što su beskućnike, ovisnike i liječene ovisnike, bivše zatvorenike, branitelje, osobe s mentalnim teškoćama, osobe s invaliditetom, stare osobe s niskim materijalnim primanjima, korisnike nužnog smještaja grada Rijeke, te dugotrajno nezaposlene osobe. O zadovoljavanju potreba ovih skupina Depaul Hrvatska brine dugi niz godina, a značajno kvalitativno poboljšanje postignuto je upravo putem projekta “Vinkova kuća”.

Veliki postotak siromašnih i socijalno isključenih osoba žive u uvjetima koji nisu adekvatni za život, a higijenu pokušavaju obaviti ili obavljaju u prostorima koji ne zadovoljavaju higijenski minimum. S obzirom na takav način života povišena je stopa smrtnosti osoba koje su siromašne i socijalno isključene. Stoga je značajna komponenta, odnosno glavna aktivnost ovog projekta bila osiguravanje osnovnih proizvoda potrebnih za preživljavanje osoba koje žive na ulici (vreće za spavanje, deke i sl.), kao i za održavanje osobne higijene svih sudionika projekta. Uz to, dodatno su uređeni skladišni prostori te kao popratne mjere omogućene edukacije i savjetovanja za korisnike na temu zdravstvene skrbi, higijene prostora i osobne higijene, te zdravstvenih tegoba povezanih s načinom života.

Doniraj
Tweet
Share
Share