Dana 28. veljače 2022. godine u sklopu provedbe aktivnosti projekta Be – vrt održala se jednodnevna edukacija stručnjaka – zaposlenika i volontera Depaul Hrvatske na temu „Osnaživanje kapaciteta stručnjaka za pružanje psihosocijalne podrške dugotrajno nezaposlenim osobama, korisnicima zajamčene minimalne naknade i ostalim osobama u ugrozi od beskućništva“. Tom prilikom okupljeni sudionici upoznati su sa tehnikama unaprjeđivanja komunikacijskih vještina u pomagačkim zanimanjima logoterapijskim pristupom – komunikacijskom metodom koja umijeće govorenja nastoji pozitivno primijeniti u konfliktnim situacijama kao primjer nenasilnog rješavanja sukoba kroz osnaživanje i pomoć onima kojima je pomoć potrebna te kroz predstavljanje i otkrivanje njihovih potencijala aktivnim slušanjem i zauzimanjem. Cilj metode je razvijanje međusobnog povjerenja kao sustava podrške u kriznim momentima.

Doniraj
Tweet
Share
Share