Predstavnik Biskupske konferencije SAD, kardinal Blase Joseph Cupich, posjetio 31. siječnja 2022. Depaul Hrvatsku. Prilikom posjeta poručio je: „To je ono najvažnije osobama koje se bore u životu osjećaj da nisu zaboravljeni i da netko mari za njih. Također, osim materijalnih potreba koje im se zadovoljavaju ovdje, kao i resocijalizacijskih programa koji im se nude, ovo je način kako nas Bog preko svoga Sina uvijek poziva na djelotvornu ljubav. Poziva nas ići na rubove društva. Ne čekati da potrebiti dođu k nama, nego mi da budemo ti koji idu k njima. Ovo je najbolje svjedočanstvo koje možemo u Crkvi dati“, rekao je kardinal. To je upravo ono što činimo u duhu poslanja Vinka Paulskog, koji je rekao: “Tražite one koji su najsiromašniji… oni su vaša gospoda i gospodari.”

Doniraj
Tweet
Share
Share