Pred nama je konac jedne kalendarske godine koja je za Depaul Hrvatsku bila važna na mnogim područjima. Svoje aktivnosti provodili smo na tri područja: putem usluga dnevnog centra Kuća utočišta, vanjskim radom i radnom aktivacijom u projektu Be-vrt i provođenjem programa društvenog poduzetništva.

U dnevnom centru Kuća utočišta uz postojeće usluge, od siječnja 2021. uvedene su usluge medicinske pedikure i kinezioterapije. Nastavilo se provođenje specijaliziranog programa za ovisnike u alkoholu pod nazivom “Ozdravljeni za slobodu” (2. godina programa, MRMSOSP). Na poseban način ove godine došle su do izražaja zdravstvene usluge, koje su se znatno brojčano povećale, a uz to poboljšana je i njihova kvaliteta te ih provodi ih viša medicinska sestra, uz suradnju liječnice opće prakse.

Program vanjskog rada u 2021. godini, uz postojeći noćni obilazak središta Rijeke utorkom,  proširio se uvođenjem dnevnog vanjskog rada koji uz distribuciju potrepština uključuje posjete kućama korisnika, mentorstvo u održavanju higijene prostora i njihovo plansko uređivanje (čišćenje). Uz to, provodi se individualno mentorstvo korisnika vanjskog rada (individualna psihosocijalna podrška).

Druga godina projekta Be-vrt (projekt usmjeren povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina, financiran sredstvima Europske unije – ESF) uključila je formalnu edukaciju polaznika/korisnika s dobivenim certifikatima (10 osoba). U projekt su uključeni i ostali korisnici naših usluga (30 osoba) te su tijekom godine provedene različite formalne i neformalne edukacije u suradnji s edukatorima – stručnjacima (agronomima). Cilj je edukacija daljnji razvoj vještina za uzgoj sadnica. Razvijamo proizvodnju i ostalih povezanih proizvoda. Započeli smo i program prerade kruha (“Kruh svetog Vinka”) koji predstavlja proizvodni aspekt društvenog poduzetništva. U mjesecu travnju zepočeo je program “Ruke koje se daju”, također dio društvenog poduzetništva. Ovaj program obuhvaća pružanje različitih vrsta usluga institucijama i građanstvu (npr. usluge čišćenja, uređenja okućnice i sl.).

Koncem 2021. potpisan je ugovor za projekt “S nama nisi sam” – program dnevnog centra za beskućnike i osobe starije životne dobi u riziku beskućništva u vrijednosti 973.399,48 kn, financiran sredstvima Europske unije – ESF.  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odobrilo je financiranje dvogodišnjeg programa pod nazivom “Beskućnika zbrinuti” koji je usmjeren povećanju zapošljivosti i ostvarivanju smještajnih kapaciteta a započeo je u rujnu 2021. godine.

U 2021. godini podijeljeno je više od 25.000 obroka, omogućeno više od 2500 usluga osobne higijene, pruženo više od 700 usluga zdravstvene skrbi, ostvareno više od 4500 volonterskih sati i više od 1200 usluga vanjskog rada.

Ove godine naše usluge svakodnevno je koristilo do 70 osoba; mjesečno više od 100, godišnje više od 250.

Pokazatelji našega djelovanja ove godine ponajviše su vidljivi u kreativnom aspektu vinkovskoga poslanja. Ljubav je beskrajno domišljata, govorio je Vinko Paulski. Domišljatost svestranog razvoja naših usluga rađa se iz zajedništva korisnika, volontera, djelatnika, suradnika, naših podupiratelja i dobročinitelja. Osluškivati one kojima smo poslani, i u zajedništvu s njima graditi naše zajedničko djelo ljubavi za one najsiromašnije: Depaul Hrvatsku.

Hvala!

Doniraj
Tweet
Share
Share