Be-vrt ili Vrt beskućnika projekt je Depaul Hrvatske, financiran sredstvima Europske unije (Europski socijalni fond), usmjeren na povećanje mogućnosti zapošljavanja i umanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva jačanjem stručnih znanja, osnaživanjem mekih i transverzalnih vještina provedbom programa učenja zalaganjem u zajednici i jačanjem kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenima radi poboljšanja kvalitete rada s marginaliziranim skupinama.

Kroz program osposobljavanja usvajaju se stručna znanja koja se odnose na obavljanje zadaća u pripremi zemljišta za sadnju i uzgoj kultura u ratarstvu, povrćarstvu, voćarstvu, uzgoju aromatičnog bilja te pčelarstvu. Polaznici – korisnici stječu znanja o obradi tla, sadnji i njezi uzgojnih kultura, berbi, transportu i skladištenju plodova kao i osnovnoj preradi vlastitih proizvoda, stječu znanja o održivom gospodarenju i ekološkoj proizvodnji, o strojevima i opremi za obradu biljaka te proizvodnji pčelinjih proizvoda.

Radovi u Be–vrtu u prosincu 2020. infrastrukturno su se nastavili na realizaciju projektnih ideja zamišljenih tijekom ranijih mjeseci; podizanju vrtne kućice – alatnice te izradi trijema – nadstrešnice.

Dana 12. prosinca u sklopu adventskih vikenda koji su bili dio humanitarne akcije Depaul Hrvatske pod nazivom „Beskućnik na jednu noć“, održala se javna prezentacija projekta kao i dosadašnjih radova na našem vrtu uz pokazne radionice sjetve božićne pšenice i prekrivanja vrtnih gredica slamom, kojom se osigurao zaštitni toplinski sloj za posijano i već niklo povrće. To je prva od niza akcija kojom nastojimo osvijestiti javnost o gorućoj problematici beskućništva na mikro razini lokalne zajednice kroz direktnu praksu konkretiziranog rada kojom nastojimo osigurati inkluziju beskućnika u društvenu zajednicu.

Donate
Tweet
Share
Share