Depaul Hrvatska je podružnica Međunarodnog Depaula i dio Skupine Depaul, karitativnih organizacija koje djeluju diljem svijeta s poslanjem iskorjenjivanja beskućništva i promjene života onih koji su njime zahvaćeni.

22000 osoba Skupina pomogne godišnje
740000 podijeljenih obroka
585000 noći u sigurnosti smještaja koje pružamo
1600 volontera koji djeluju u našim programima
Irska
Irska
SAD
SAD
UK
UK
Francuska
Francuska
Ukrajina
Ukrajina
Slovačka
Slovačka
Hrvatska
Hrvatska
Irska
SAD
UK
Francuska
Ukrajina
Slovačka
Hrvatska

Što činimo

Diljem svijeta Depaul mijenja živote beskućnika i ostalih osoba u nepovoljnom položaju

Inovacija i rast

Polazeći od najbolje prakse i iskustva članova Skupine, svojim članovovima omogućujemo platformu dijeljenja i razvoja novih pristupa u iskorjenjivanju beskućništva. Također osnivamo nove podružnice u državama u kojima bismo mogli poboljšati postojeće usluge, ili u kojima postoji manjak usluga za beskućnike.

Podrška

Podupiremo ostale članove Skupine u postizanju najviših standarda upravljanja, financijskog poslovanja i pružanja usluga. Također, ukoliko je potrebno, pomažemo u jačanju kapaciteta, dijelimo stručno znanje, podržavamo aktivnosti prikupljanja sredstava i umrežavanja koja su ključna u provođenju sustavne promjene.

Živimo svoje vrijednosti

Osiguravamo da su vinkovskim vrijednostima prožeti svi aspekti organizacijskog života pojedinih članova Skupine, te da se njima vode odluke koje donosimo. S tim ciljem organiziramo programe izobrazbe i formacije da bismo bili sigurni da svatko, od djelatnika u prvim redovima, do članova upravljačkih tijela, razumije i živi naše vrijednosti

Zagovaranje

Međunarodna organizacija Depaul (u ime Skupine) partner je Sveučilišta DePaul (Chicago) u nadgledanju djelovanja Instituta za globalno beskućništvo, globalnog razvojnog foruma kojemu je cilj istraživanje, zagovaranje i vodstvo. Institut progovara iz globalne perspektive o pitanjima beskućništva. Također, koordiniramo Vinkovski savez za beskućništvo koji provodi praktične partnerske projekte te lobira za sustavnu promjenu za beskućnike diljem svijeta na način da povezuje karitativne ustanove koje pomažu beskućnicima u duhu svetog Vinka Paulskog.

Naša priča

Naše je nadahnuće sveti Vinko Paulski, vodeći katolički društveni reformator Francuske 17. stoljeća. Sveti Vinko je posvetio svoj život služenju nebrojenom mnoštvu siromaha, bolesnika i beskućnika diljem Europe.

Često se spominje kao “svetac kršćanske ljubavi” a danas ga više od 150 karitativnih organizacija, koje zajedno broje dva milijuna članova, smatra utemeljiteljem ili zaštitnikom.

Sveti Vinko Paulski

Tri takve organizacije povezale su se da bi ustanovile Skupinu Depaul godine 1989.: Kćeri kršćanske ljubavi, Dnevni centar “The Passage” i Udruga svetog Vinka Paulskog. Depaul je započeo svoje djelovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu godine 1989. te bio izravan odgovor na porast mladih beskućnika na ulicama Londona.

Brzo je prerastao u nacionalnu karitativnu organizaciju i godine 2002. počeo se širiti i ne međunarodnoj razini. Depaul Hrvatska je izrasla iz suradnje Međunarodnog Depaula i Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog u Rijeci, koje imaju dugu povijest rada s beskućnicima u Hrvatskoj.

Sr Sarah King-Turner, Sr Barbara Smith i Mark McGreevy

Svi članovi Skupine Depaul su neovisni i usredotočuju se na osobitosti potreba beskućnika u svojoj zemlji. Od samih početaka Depaul prihvaća osobe svih vjera kao i one koje nemaju vjerska opredjeljenja. Ono što nas drži zajedno kao Skupinu su naše vinkovske vrijednosti koje dolaze izravno iz učenja samog Vinka Paulskog. Te vrijednosti uključuju pomaganje najsiromašnijima od siromašnih i stavljanje djela ispred riječi.

Slaveći 30 godina Depaula

Doniraj